تاريخ شروع ثبت نام : بیست و پنجم اسفند ماه 1398
تاریخ اتمام ثبت نام تا ساعت 24 روز 31 ام فروردین ماه 1399 می باشد
حتما قبل از خرید کارت ، آگهی آزمون را مطالعه نمایید
حتما قبل از شروع ثبت نام ، تصاویر اسکن شده مدارک خود :عکس پرسنلی ، صفحه اول شناسنامه ، کارت پایان خدمت ، آخرین مدرک تحصیلی و در صورت دارا بودن شرایط ایثارگری ، اسکن مدرک ایثارگری را آماده داشته باشید
تاريخ توزيع كارت ورود به جلسه آزمون و تاريخ امتحان متعاقبااعلام خواهد شد